Download ikoner

Ikon-materialet kan downloades som zip-filer:

   IBI Ikoner Visio Dansk

   IBI Ikoner AutoCad Dansk


   IBI Icons Visio English

   IBI Icons AutoCad English

Download

Ikoner for IBI-systemer

Buildingcontrol Danmark kan nu tilbyde et epokegørende IKON-materiale til fri benyttelse.

Dette IKON-materiale har som målsætning at være informativt og tale direkte til rådgiver, el-installatør, entreprenørog sidst men ikke mindst brugeren af IBI-systemet.

IKONERNE tænkes primært anvendt på PI-diagrammer. Disse er en skematisk fremstilling af hvilke systemer og enheder, der indgår i en zone, som kan være et kontor, møderum etc.

IKONERNE tænkes desuden anvendt på alle andre dokument-typer som omhandler IBI. Det kan være på plantegninger, beskrivelser og tabeller med driftsformer for involverede anlæg. Det kan også være i brochurematerialer og datablade fra systemleverandører mv.

Et vigtigt område er anvendelsen af IKONERNE i LonMaker, Visio og AUTO-CAD samt CAD-programmer fra DpS-CAD-Center ApS.

Sættet af IKONERNE vil være dynamisk og udvikle sig i takt med IBI- og IT-udviklingen. De andre områder inden for bygningsautomation og IT er under observation for flere ikoner, hvortil forslag modtages med tak.

Inspiration til IKON-materialet er hentet primært fra internationale standarder, samt fra Philips og LK, men også andre indtryk fra diverse instanser er blandet med egen kreativitet frem til resultatet på de følgende sider.      Værd at vide
 
  IKON-materialet kan downloades frit her fra siden.

Held og lykke med brugen af de nye og meget anvendelige ikoner.