Læs mere

   Bliv medlem


Buildingcontrol Danmarks vedtægter:
   Download pdf-fil


Buildingcontrol Danmarks bestyrelse:
   Download pdf-fil


Fortegnelser over Buildingcontrol Danmarks medlemmer:
   Firma-medlemskaber
   Person-medlemskaber
Foreningen & medlemmer

Velkommen til BUILDINGCONTROL DANMARK, tidligere LonMark Denmark

Danmarks forening for bygningsautomatik. Foreningen har knap 100 medlemmer som strækker sig fra konsulenter og udviklere til installatører og slutbrugere.

Foreningen har til opgave at udbrede kendskabet til og anvendelsesmulighederne med bygningsautomatik, Intelligente Bygningsinstallationer og Building Management Systemer.

Som naturlige arbejdsområder er blandt andet at

•  Udforme fælles markedsføringsmateriale
•  Afholde informationsmøder
•  Medvirke til etablering af relevante kurser
•  Udforme tekniske artikler for indrykning i relevante medier

      Værd at vide
 
  Interesseret i
bygningsautomatik

  se information her.